Donderdag 5 april 2018 - zondag 8 april 2018 info@dentravel.nl

Voor Mondhygiënisten

Polyfarmacy en de vergrijzing in uw praktijkbestand. Door Steven Zijderveld

Polyfarmacie (> 5 soorten medicatie per dag) en interactie tussen medicijnen is bij oudere patiënten eerder regel dan uitzondering geworden.

Het St. Antonius Ziekenhuis  is het grootste hartcentrum van Nederland en dagelijks word ik in mijn kaakchirurgische praktijk veelvuldig geconfronteerd met cardiaal belaste patiënten.

Wat kan wel en wat niet veilig gedaan worden?

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Stoppen met bloedverdunners: bloedlink?
  • Kardinale richtlijnwijzigingen bij uw cardiale patiënt
  • Dentogeen focusonderzoek: Focus pocus of toch zinvol?
  • Bisfosfonaten: “botweg” negeren?

 

M3, de richtlijn: laten zitten, verwijderen of een kopje kleiner? Door Steven Zijderveld

Richtlijnen rondom preventief verwijderen van verstandskiezen zijn momenteel aan het schuiven. Hoe gaat u daarmee om bij verwijzing van deze patiëntengroep? Welke diagnostiek is nodig om tot een goed besluit gekomen. Wat zijn onze ervaringen met complicaties en het voorkomen daarvan?

M3 : wel/geen CBCT en coronectomie?