Donderdag 5 april 2018 - zondag 8 april 2018 info@dentravel.nl

Cursus

De kosten bedragen:

Tandarts €600
Mondhygiënist €400
Assistent €300

Overige Informatie

Cursusonderdelen
Yes we (s)can….

De ontwikkeling van digitale afdruksystemen gaat nu razendsnel. De hoeveelheid scanners die op de markt komen leiden tot behoorlijke keuzestress. Toch zijn er wel wat facetten te benoemen die kunnen helpen bij een beslissing.
Ga je een dergelijk apparaat aanschaffen dan wil je dat er duurzaamheid en een gedegen kennis met een goede service achter zit. Daarbij valt ook onderscheid te maken tussen wat je met de scanner wilt doen. Ga je voor “Labside” of juist “Chairside”?
Wellicht wilt u snel aan de gang en ook uw assistent laten scannen. Gebruikersgemak is in dit verband dan ook een heel belangrijke eigenschap van een apparaat.

Lees meer

In de lezing zal uitgebreid worden ingegaan op deze materie.
De volgende onderwerpen komen in de lezing aan bod.

Inhoud:

• Welke systemen zijn er?
• Waar moeten we op letten bij het aanschaffen van een dergelijk systeem…
• Wat is STL?
• Wat zijn de voordelen van Cad Cam eigenlijk?
• Klinische mogelijkheden en voorbeelden.
• Chairside versus Labside.
• Live demo van twee leading systemen.
• Vragenronde.

 

Leerdoelen:
De lezing is toegankelijk voor tandartsen, assistenten en tandtechnici.

  • U bent in staat een enigszins gefundeerde mening te vormen over intraorale scanners en daardoor te beoordelen of en welke scanner eventueel voor u geschikt zou zijn.
  • U weet wat de voordelen van Cad Cam zijn en wat er mogelijk is.
  • U weet wat STL is.
  • U weet wat “Chairside” of wel “same Day Dentistry”is en hoe dat gerealiseerd wordt.
  • U weet wat het verschil is met Labside.

 

Cementeren kun je leren

Om Cad Cam technieken op de juiste manier toe te kunnen passen is een goede kennis van de te gebruiken materialen en de bijpassende protocollen essentieel. Daarbij geldt ondermeer dat een goede cementatie een belangrijke vereiste is voor een duurzaam resultaat. Adhesief cementeren staat daarbij de laatste tijd steeds meer centraal.

In de presentatie “Cementeren kun je leren” worden de uitgangspunten van het cementeren besproken. Wat is het nut van adhesief cementeren en IDS daarbij? Welke soorten cementen zijn er en welke heb je nodig? Een aantal protocollen komen aan bod afhankelijk van hechtsubstraat (tand) en restauratiemateriaal waaronder Zirkonium. Tot slot volgen er een aantal tips en tricks.

Lees meer
Het tweede van deze lezing bestaat uit een interactief deel. Demo’s/video’s zullen worden gegeven van de invloed van de cementkleur op de uiteindelijke restauratie, het cementeren van een Cerec restauratie aan een abutment (Ti-base) en het cementeren van een kroon. Een vragenronde sluit het geheel af.

 

Prepareren kun je leren

Om Cad Cam technieken op de juiste manier toe te kunnen passen is een goede kennis van de te gebruiken materialen en de bijpassende preparatievereisten essentieel. Sterker nog; een goede preparatie is het beste uitgangspunt voor een goede restauratie!
In dit verband vindt de laatste tijd een verschuiving plaats van “minimaal invasief” naar “minimaal risicovol”.

In het eerste deel van de presentatie “Prepareren kun je leren” worden de manier van prepareren en de uitgebreide mogelijkheden daarbij extensief behandeld.
Onderwerpen die in dit verband aan bod komen zijn: Cervical Margin Relocation, IDS en Cavity Design Optimization. Deze volgens de laatste “Evidence based” inzichten uit de European Journal of Esthetic Dentistry.
Wanneer maken we een inlay, onlay of kroon en wanneer overkappen we knobbels?
Een preparatieprotocol wordt verschaft inclusief benodigdheden.

Lees meer

Last but not least worden in het tweede interactieve gedeelte van deze lezing screenshots van preparatie(s) ter beoordeling aan u voorgelegd en door de spreker van commentaar voorzien. Het wordt een bloemlezing van foutjes, floppers en onmogelijkheden… Van fouten kunnen we immers het meeste leren.